Projekty a granty

Úvod > O škole > Projekty a grantyZŠ Kaplice 80

Základní škola Kaplice, Fantova 446 získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 finanční prostředky ve výši 1 045 634,00 Kč.

ZŠ Kaplice 63

Základní škola Kaplice, Fantova 446 získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 finanční prostředky ve výši 1 735 416,-- Kč.

Tempish-florbal do škol

Naše škola za zapojila do projektu s názvem TEMPISH-FLORBAL DO ŠKOL.

Projekt ZŠ Kaplice 22

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. 

EU peníze školám

ZŠ Fantova využila nabídky MŠMT v oblasti podpory „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost“, díky níž získala prostředky ve výši 2 259 468,-Kč.