Projekty a granty

Úvod > O škole > Projekty a grantyDIGITALIZUJEME ŠKOLU

NPO – prevence digitální propasti Základní škole Kaplice Fantova 446, byla v rámci realizace investice Národního plánu obnovy – prevence digitální propasti – komponenta 3.1 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 303 000 Kč za účelem pořízení digitálních technologií.

ZŠ Fantova 23

Základní škola Kaplice, Fantova 446 získala v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I priority 2 – Vzdělávání – dotaci ve výši 2 477 671,00 Kč. 

ZŠ Kaplice 80

Základní škola Kaplice, Fantova 446 získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 finanční prostředky ve výši 1 045 634,00 Kč.

ZŠ Kaplice 63

Základní škola Kaplice, Fantova 446 získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 finanční prostředky ve výši 1 735 416,-- Kč.

Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR, který iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových a realizuje jej obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.“.

Dějepis +

Dějepis+ je projektem, který je jedním z nástrojů k naplňování cílů vytyčených MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Tvoří důležitý článek k proměně a obohacení metod výuky. Díky spolupráci odborníků z Ústavu totalitních režimů a Národního pedagogického institutu ČR, pod záštitou MŠMT, dochází k pokusnému ověřování moderní a efektivní metody výuky dějepisu.

EU peníze školám

ZŠ Fantova využila nabídky MŠMT v oblasti podpory „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost“, díky níž získala prostředky ve výši 2 259 468,-Kč.

Tempish-florbal do škol

Naše škola za zapojila do projektu s názvem TEMPISH-FLORBAL DO ŠKOL.

Projekt ZŠ Kaplice 22

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.