Přehled zvonění

Úvod > O škole > Přehled zvonění


7.40   první zvonění
7.55  -    8.00 5 příprava na vyučování
8.00  -   8.45   1. vyučovací hodina
8.45  -   8.55 10  malá přestávka
8.55  -   9.40    2. vyučovací hodina
9.40  -   9.55 15 velká přestávka
 9.55  -  10.00 5 příprava na vyučování
10.00  -  10.45   3. vyučovací hodina
10.45  -  10.55 10 malá přestávka
10.55  -  11.40   4. vyučovací hodina
11.40  -  11.50 10 malá přestávka
11.50  -  12.35   5. vyučovací hodina
12.35  -  12.45 10 malá přestávka
12.45  -  13.30   6. vyučovací hodina
13.30  -  13.35 5 malá přestávka
13.35  -  14.20   7. vyučovací hodina
14.20  -  14.25 5 malá přestávka
14.25  -  15.10   8. vyučovací hodina
15.10  -  15.15 5 malá přestávka
 15.15   -  16.00   9. vyučovací hodina