Pedagogický sbor

Úvod > O škole > Pedagogický sbor


Vedení školy 

1. 

Ředitel školy 

Mgr. Libor Lukš 

učitel 

2. 

Zástupkyně ředitele školy, 

Koordinátor ŠVP 

Mgr. Drdáková Jana  

učitelka 

3. 

Zástupkyně ředitele školy 

Mgr. Zasadilová Veronika 

učitelka 

4. 

Zástupce ředitele školy 

Metodik ICT 

Malena Petr 

učitel 

Školní poradenské pracoviště 

5. 

Výchovný poradce 

Mgr. Papoušková Jitka 

učitelka 

6. 

Sociální pedagog 

Mgr. Smolíková Radka 

 

7. 

Metodik prevence 

Mgr. Vraspír Roman 

učitel 

Pedagogové 1. stupně 

8. 

Koordinátor EVVO pro 1. st. 

Gazdová Lenka 

učitelka 

9. 

 

Mgr. Jakešová Milena 

učitelka 

10. 

 

Janošťák Josef 

učitel 

11. 

 

Mgr. Kozová Johana 

učitelka 

12. 

 

Mgr. Lenzová Zuzana 

učitelka 

13. 

 

Mgr. Malá Zuzana 

učitelka 

14. 

 

Mgr. Menšíková Lenka 

učitelka 

15. 

 

Mgr. Mikešová Milena 

učitelka 

16. 

 

Mgr. Neubauerová Petra 

učitelka 

17. 

 

Mgr. Preuslerová Lenka 

učitelka 

18. 

 

Mgr. Procházková Radka 

učitelka 

19. 

 

Mgr. Růžičková Jana 

učitelka 

20. 

 

Rybáková Jitka 

učitelka 

21. 

 

Mgr. Svitáková Hana 

učitelka 

22. 

 

Tvarohová Renata 

učitelka 

23. 

 

Žahourková Barbora 

učitelka 

Asistenti pedagoga 1. stupeň 

24. 

 

Hosenseidlová Hana 

pedagogický asistent 

25. 

 

Kolouchová Veronika 

pedagogický asistent 

26. 

 

Kyselová Jana 

pedagogický asistent 

27. 

 

Půbalová Jana 

pedagogický asistent 

28. 

 

Rohlová Simona 

pedagogický asistent 

29. 

 

Stašáková Jana 

pedagogický asistent 

30. 

 

Tvarohová Aneta 

pedagogický asistent 

31. 

 

Vrbová Libuše 

pedagogický asistent 

Pedagogové 2. stupně  

32. 

 

Mgr. Benešová Lenka 

učitelka 

33. 

 

Mgr. Binderová Petra 

učitelka 

34. 

 

Blažek Václav 

učitel 

35. 

 

Císař Aleš 

učitel 

36. 

 

Mgr. Domianová Kateřina 

učitelka 

37. 

 

Mgr. Hanousek Ondřej 

učitel 

38. 

 

Mgr. Jandová Lucie 

učitelka 

39. 

 

Bc. Jungvirt Daniel 

učitel 

40. 

 

Mgr. Koschantová Alena 

učitelka 

41. 

 

Mgr. Kozák Miloš 

učitel 

42. 

 

Mgr. Kropáčková Simona 

učitelka 

43. 

 

Lejsková Denisa 

učitelka 

44. 

Koordinátor EVVO pro 2. st. 

Bc. Marousková Pavlína 

učitelka 

45. 

 

Mgr. Nováková Markéta 

učitelka 

46. 

 

Mgr. Pešková Miluše 

učitelka 

47. 

 

Mgr. Šauflerová Petra 

učitelka 

48. 

 

Mgr. Šedivá Barbora 

učitelka 

49. 

Koordinátor EVVO pro 2. st. 

Mgr. Šimková Marcela 

učitelka 

50. 

 

Mgr. Tomášová Veronika 

učitelka 

51. 

 

Bc. Vlčková Pavla 

učitelka 

52. 

 

Mgr. Talířová Štěpánka 

učitelka 

Asistenti pedagoga 2. stupeň 

53. 

 

Mgr. Keistová Dana 

pedagogický asistent 

54. 

 

Kukolíková Bohumila 

pedagogický asistent 

55. 

 

Sojková Lenka 

pedagogický asistent 

56. 

 

Štefániková Jaroslava 

pedagogický asistent 

Pedagogové školní družiny 

57. 

Vedoucí vychovatelka 

Škopková Marie 

vychovatelka 

58. 

 

Dvořáková Iva 

vychovatelka 

59. 

 

Haldová Jana 

vychovatelka 

60. 

 

Kočová Simona 

vychovatelka 

61. 

 

Půbalová Jana 

vychovatelka 

62. 

 

Tuscherová Alena 

vychovatelka