Volitelné předměty pro 7. třídy

Úvod > Pro rodiče > Volitelné předměty pro 7. třídy


Žáci 2. stupně si od 7. ročníku vybírají tzv. povinně volitelné předměty v rozsahu 1h týdně (popřípadě 2 hodiny jedou za 14 dní).

POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Žáci 2. stupně si od 7. ročníku vybírají tzv. povinně volitelné předměty v rozsahu 1h týdně (popřípadě 2 hodiny jedou za 14 dní). Jejich nabídka je sestavena tak, aby bylo vyhověno nejen zájmům žáků, ale i budoucí profesní orientaci.  Pokud si žák vybere předmět, který se z důvodu malého počtu zájemců neotevře, má poté možnost zvolit si z dodatečné nabídky volných míst předmět jiný. Podobná situace může nastat i v případě, že původní volba žáka nebude akceptovatelná z rozvrhových důvodů. V příloze naleznete medailonky jednotlivých předmětů. 

Konverzace v NJ

Konverzace v AJ

Finanční gramotnost

Sportovní výchova – hoši

Sportovní výchova – dívky

Esteticko – dramatická výchova

Technická praktika

Domácnost

Ekologický seminářMedailonek PVP.pdf (285.649KB)
Medailonek PVP.pdf