Pedagogický sbor

Úvod > Pro žáky > Školní rok > Pedagogický sbor


Složení pedagogického sboru ve školním roce 2022/2023

Vedení školy

Ředitel školy

Mgr. Libor Lukš

učitel

Zástupkyně ředitele školy, Koordinátor ŠVP

Mgr. Jana Drdáková 

učitelka

Zástupkyně ředitele školy             

Mgr. Zasadilová Veronika

učitelka

Zástupce ředitele školy
Metodik ICT

Malena Petr

učitel

 

Pedagogové 1. stupně

Koordinátor EVVO pro 1. st.

Gazdová Lenka

učitelka

Koordinátor ŠVP pro 1. st.

Mgr. Jakešová Milena

učitelka

 

Janošťák Josef

učitel

 

Kolouchová Veronika

pedagogický asistent

 

Kočová Simona

pedagogický asistent

 

Mgr. Korbelová Simona

učitelka

 

Mgr. Kozová Johana

učitelka

 

Kyselová Jana

pedagogický asistent

 

Mgr. Malá Zuzana

učitelka

 

Mgr. Mikešová Milena

učitelka

 

Mgr. Neubauerová Petra

učitelka

 

Mgr. Preuslerová Lenka

učitelka

 

Rohlová Simona

pedagogický asistent

 

Mgr. Růžičková Jana

učitelka

Mgr. Rybáková Jitka

učitelka

 

Svitáková Hana

učitelka

Skorunková Hana

pedagogický asistent

 

Tvarohová Aneta

pedagogický asistent

 

Tvarohová Renata

učitelka

 

Vrbová Libuše

pedagogický asistent

 

Mgr. Žahourková Barbora

učitelka

 

Pedagogové 2. stupně

 

Mgr. Benešová Lenka

učitelka

 

Blažek Václav

učitel

 

Císař Aleš

učitel

 

Mgr. Domianová Kateřina

učitelka

 

Mgr. Hanousek Ondřej

učitel

 

Mgr. Jandová Lucie

učitelka

  Bc. Jungvirt Daniel učitel 

 

Mgr. Kozák Miloš

učitel

Kukolíková Bohunila

pedagogický asistent

 

Mgr. Kropáčková Simona

učitelka

 

Mgr. Krupicová Kateřina

učitelka

  Stašáková Jana 

pedagogický asistent

 

Mgr. Keistová Dana

pedagogický asistent

Koordinátor EVVO pro
2. st.

Mgr. Olejníčková Julie

učitelka

Mgr. Marousková Pavlína

učitelka

 

Mgr. Nováková Markéta

učitelka

Výchovný poradce

Mgr. Papoušková Jitka

učitelka

 

Mgr. Pešková Miluše

učitelka

 

Sojková Lenka

pedagogický asistent

 Koordinátor školního parlamentu

Mgr. Šauflerová Petra

učitelka

 

Mgr. Šedivá Barbora

učitelka

 

Mgr. Šimková Marcela

učitelka

 

Mgr. Tomášová Veronika

učitelka

Bc. Vlčková Pavla učitelka

Školní metodik prevence

Mgr. Vraspír Roman

učitel

 

Mgr. Talířová Štěpánka

učitelka

 

Pedagogové školní družiny

Vedoucí vychovatelka

Rajalová Eva

vychovatelka

 

Dvořáková Iva

vychovatelka

 

Škopková Marie

vychovatelka

 

Haldová Jana

vychovatelka

 

Tuscherová Alena

vychovatelka