Třídy a třídní učitelé

Úvod > O škole > Třídy a třídní učitelé


Třídy, třídní učitelé a počty žáků ve třídách k 1.9.2022

1. stupeň
1.A L. Gazdová
1.B M. Mikešováv + Skorunková 
1.C  B. Žahourková 
2.A J. Janošťák + J. Kyselová 
2.B R. Procházková
2.C M. Jakešová 
3.A J. Růžičková + A. Tvarohová 
3.B L. Brothánková 
3.C P. Neubauerová 
4.A J. Kozová + S. Rohlová 
4.B

Z. Lenzová + V. Kolouchová 

5.A Z. Malá + L. Vrbová 
5.B L. Preuslerová + S. Kočová
5.C R. Tvarohová
2.stupeň
6.A L. Benešová 
6.B M. Pešková 
6.C A. Koschantová 
7.A L. Jandová + L. Sojková
7.B K. Krupicová
7.C R. Vraspír + D. Keistová
8.A S. Kropáčková + B. Kukolíková
8.B M. Nováková
8.C K. Domianová
9.A B. Šedivá 
9.B V. Tomášová + J. Stašáková 
9.C P. Šauflerová