ZŠ Kaplice 80

Úvod > O škole > Projekty a granty > ZŠ Kaplice 80


Základní škola Kaplice, Fantova 446 získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 finanční prostředky ve výši 1 045 634,00 Kč.

Základní škola Kaplice, Fantova 446 získala v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 finanční prostředky ve výši 1 045 634,00 Kč. Tyto prostředky budou využity na:

  • Školního sociálního pedagoga – personální podpora ZŠ

Sociální pedagog se podílí na propojení školy s jinými subjekty, např. obcí, policií, pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče aj. Součástí jeho práce je poskytování mediace mezi školou, rodiči a uvedenými institucemi a pomoc s právními a sociálními otázkami. Sociální pedagog tak může být prostředníkem mezi školou a rodinou, může pomáhat žákům s přípravou do školy a s motivací ke studiu. Poskytuje pedagogům informace týkající se zázemí žáků a problémů, které mohou mít vliv na docházku a plnění školních povinností. Na základě spolupráce s učiteli může být díky práci sociálního pedagoga zvolen vhodný přístup k žákovi. Zároveň pracuje na začlenění sociálně znevýhodněných žáků a žáků s výchovnými problémy na začlenění do třídního či školního kolektivu.

  • Projektový den ve výuce, v němž pedagog a odborník z praxe naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin v rámci běžné výuky. Aktivita je zaměřena k vedení žáků k samostatnému zpracování úkolů, řešení problémů, vzájemné spolupráci a odpovědnosti.
  • Klub zábavné logiky a deskových her a čtenářský klub, jejichž cílem je v rámci volnočasových aktivit podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem této aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.