Měsíc knihy

Úvod > Školní družina > Skupiny > Sluníčka > Měsíc knihy


Měsíc knihy


24.04.2022
Sluníčka

Březen je známý jako Měsíc knihy. Proto jsme jedno odpoledne navštívili městskou knihovnu, kde nám paní knihovnice připravila besedu o jaru, knížkách, pohádkách... Moc se nám tam líbilo a slíbili jsme si, že se do knihovny vrátíme jako stálí čtenáři. Ve družince jsme si pak povídali o spisovatelích, zahráli si na ilustrátory ( kreslili jsme obrázky k různým pohádkám) a vyrobili si záložky do svých knih.


Měsíc knihy 20220329_143718.jpg20220329_143833.jpg20220331_135741.jpg20220421_144122.jpg20220331_135758.jpg20220331_140717.jpg20220330_130932.jpg20220331_135706.jpg20220413_144945.jpg20220421_063207.jpg