Vyjádření k nepravdivým informacím Zdeňka Drhovského z volební strany KAPLICE SPOLEČNĚ

Úvod > Co se u nás děje > Události a akce > Vyjádření k nepravdivým informacím Zdeňka Drhovského z volební strany KAPLICE SPOLEČNĚ12.09.2022
Události a akce

Zdeněk Drhovský z volební strany Ing. Pavla Svobody KAPLICE SPOLEČNĚ uvádí ve volebním letáku zveřejněném v zářijovém Zpravodaji nepravdivé informace ohledně přístavby auly na ZŠ Fantova.

Cituji: „… nepochopitelné sedmnáctimilionové vybavení nové auly na ZŠ Fantova. A to nepočítám její výstavbu za čtrnáct milionů.“ Zpravodaj str. 22 ZDE

Skutečné náklady na přístavbu multimediální učebny pro výuku cizích jazyků, přírodních věd a řemesel činily 17 349 228,23 Kč včetně DPH, z toho 8 719 399 Kč činí dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj, což jednoduchým výpočtem dělá náklad z prostředků města 8.629.829,23 Kč. Informace naleznete na oficiálních stránkách města Kaplice ZDE.

Celá akce vznikla z požadavku ZŠ Fantova, jejíž kapacita vzhledem k počtu žáků (649) a nárokům výuky již dlouhodobě nestačí k pokrytí potřeb. Již v minulosti jsme řadu odborných učeben změnili v kmenové třídy, dokonce nepomohla ani výstavba zcela nové učebny v prostorách chodby, jíž jsme hradili z běžného rozpočtu školy. Současné požadavky MŠMT na výuku nové informatiky napříč předměty vyžadují zcela jiné podmínky výuky, jimž stávající učebny nevyhovují. Nečekáme, že se o nás město postará, ale sami jsme se snažili získat prostředky, a to prostřednictvím žádosti do nové výzvy z operačních programů IROP. V současnosti máme zpracovaný první z projektů na vybavení multimediální učebny a vyřešení tzv. Standardu konektivity, který se týká kompletní rekonstrukce datové infrastruktury naší školy. Bez splnění tohoto standardu by nebylo možné v příštích letech čerpat jakoukoli dotaci z fondů EU. Připravený projekt počítá s částkou 10 mil. Kč, z níž by se město mělo podílet 10 %. Podotýkám, že za tuto částku, což činí 1 mil. Kč, by jenom splnění standardu konektivity možné nebylo. Další projekt by se měl týkat vybavení moderní jazykové učebny a doplnění multimediální učebny IT technologiemi (notebooky, tablety, roboty aj.) v maximální částce 7,5 mil. Kč, opět s 10% spoluúčastí města. Pojem aula, jak je projekt provozně nazýván, není technicky zcela přesný, ale jde o pracovní název multifunkčního prostoru, který lze díky promyšlené koncepci ve velmi krátké době změnit na standardní učebnu s 36 místy, tabulí a projektorem, nebo společenský sál s kapacitou 100 míst pro projekce, přednášky, komunitní setkávání a díky mobilnímu pódiu také jako divadelní a koncertní sál. Zhotovitelem přístavby byla společnost EVEN s.r.o., V olšinách 2300/75, Praha – Strašnice. V závěru měsíce září by měla proběhnout kolaudace. Všichni učitelé i žáci se už těší, že budou moci nové prostory využívat, veřejnost bude mít možnost si je prohlédnout při slavnostním otevření, o jeho termínu budete včas informováni.

Mgr. Jana Drdáková, ředitelka školy v zastoupení a Mgr. Petr Malena, zástupce ředitele a koordinátor IT


Vyjádření k nepravdivým informacím Zdeňka Drhovského z volební strany KAPLICE SPOLEČNĚ