Reakce na komentář Ing. Pavla Svobody z Kaplice Společně

Úvod > Co se u nás děje > Události a akce > Reakce na komentář Ing. Pavla Svobody z Kaplice Společně


Reakce na komentář Ing. Pavla Svobody z Kaplice Společně.


20.09.2022
Události a akce

Od bývalého místostarosty města Kaplice bychom očekávali, že ví, jakým způsobem lze čerpat finance z dotačních programů MMR a IROP. K vysvětlení: V rámci dotačních období jsou vypisovány granty na určité podporované aktivity. Projekt nezpracujete ve chvíli, kdy je grant vyhlášen, ale musí být připraven a případně upraven pro vypsané dotační tituly. V našem případě jsme ve spolupráci s městem plánovali akci již 5 let předem. Vycházeli jsme z dlouhodobého problému nedostatku moderních odborných učeben zvláště pro výuku jazyků a IT. Zároveň škola dlouhodobě postrádá prostory ke konání různých školních slavností (třídní besídky, divadélka, akce ke Dni matek, slavnosti školy, přednášky a jiné). Skloubit obojí dohromady byl docela velký oříšek, ale povedlo se a my získali nejen tři další učebny (jazyků, IT a pracovních činností), ale i prostor, který velmi rychle změníme pro výše uvedené aktivity. Nedokážeme si představit, že bychom si na každou přednášku, besídku a drobné školní akce pronajímali kulturní dům či kinosál.

Jako vedení školy a bývalí zastupitelé města Kaplice bychom očekávali, že jakékoliv vylepšení a rozšíření prostor školy, kterou navštěvuje 650 žáků a je jednou z největších v okrese, bude vítáno, neboť se jedná o investici nejen do budovy, ale především vzdělávání našich dětí. Mrzí nás, že jsme zatahováni do předvolebních bojů.

Komukoliv z Vás nabízíme možnost prohlédnout si nově vzniklé prostory, a to každý den v době od 12:00 do 16:00. Zároveň Vás srdečně zveme na slavnostní otevření, které by mělo proběhnout v podzimních měsících v souvislosti s organizováním zahradní slavnosti.

Mgr. Jana Drdáková a Mgr. Petr Malena, vedení školy


Reakce na komentář Ing. Pavla Svobody z Kaplice Společně