Historická exkurze do Karlovarského kraje

Úvod > Co se u nás děje > Události a akce > Historická exkurze do Karlovarského kraje


Ve čtvrtek 23.6. jsme se se žáky sedmých a devátých ročníků vypravili na historickou exkurzi do Karlovarského kraje, konkrétně do Jáchymova.


27.06.2022
Události a akce

Ve čtvrtek 23.6. jsme se se žáky sedmých a devátých ročníků vypravili na historickou exkurzi do Karlovarského kraje, konkrétně do Jáchymova. Cílem bylo poznat místa, kde v 50. letech v nelidských podmínkách pracovali političtí vězni na těžbě uranové rudy.

Ve čtvrtek jsme nejprve navštívili Loket, více než 800 let starý hrad, vypínající se nad řekou Ohří. Hrad sloužil králům, Šlikům a pánům z Plavna, později patřil loketským měšťanům.

Následoval přejezd do lázeňského města Karlovy Vary. Zde jsme se prošli po promenádách, kdo měl odvahu, mohl ochutnat minerální vodu z pramenů (vzhledem k tomu, že bylo 30o a prameny jsou horké, byla to docela výzva).

Pak jsme se přesunuli do vesnice Mariánská (část Jáchymova), kde jsme byli ubytovaní. Po poměrně živé noci jsme se, vybaveni obědovými balíčky, vydali na naučnou stezku Jáchymovské peklo. Vede místy, kde v 50. letech stálo čtrnáct pracovních táborů a pět uranových dolů. Pracovali zde lidé, kteří byli pro svůj nesouhlas s komunistickým režimem odsouzeni k mnohaletému věznění (často z naprosto malicherných důvodů). Dnes stezka prochází krásnou krušnohorskou přírodou a hrůzy, které se zde děly, připomínají už jen naučné tabule s fotografiemi. Cílem bylo město Jáchymov. Zde jsme navštívili Královskou mincovnu a připomněli si slavnou historii tohoto horního města, svého času druhého nejvýznamnějšího v království. Celou exkurzi jsme zakončili prohlídkou Štoly 1 Dolu Svornost, kde jsme na vlastní kůži zakusili, v jakém prostředí vězni pracovali.

Pochvala patří dětem za aktivitu a pozornost při prohlídkách, všichni průvodci nás chválili a oceňovali, co všechno o historii tohoto místa děti věděly. Je důležité si připomínat tuto část naší historie, utrpení tisíců nevinných lidí, kteří kvůli zvůli mocných přišli o mnoho let života, zdraví a často i život.

Mgr. Simona Kropáčková 


20220623_121042.jpg20220623_121321.jpg20220623_124407.jpg20220623_124452.jpg20220623_124552.jpg20220623_132245.jpg20220623_132642.jpg20220623_132654.jpg20220623_133900.jpg20220623_134329.jpg20220623_134440.jpg20220623_135311.jpg20220623_135903.jpg20220623_142347.jpg20220623_142603.jpg20220623_150651.jpg20220623_151050.jpg20220623_154209.jpg20220623_154257.jpg20220623_181728.jpg20220623_181830.jpg20220623_193555.jpg20220624_094015.jpg20220624_094215.jpg20220624_095541.jpg20220624_102047.jpg20220624_102251.jpg20220624_103802.jpg20220624_104323.jpg20220624_114031.jpg20220624_115217.jpg20220624_115622.jpg20220624_120559.jpg20220624_120808.jpg20220624_121603.jpg20220624_120827.jpg20220624_123036.jpg20220624_130638.jpg20220624_130648.jpg20220624_130848.jpg20220624_132503.jpg20220624_132646.jpg20220624_170551.jpg20220624_170558.jpg20220624_170605.jpg