Branný den

Úvod > Co se u nás děje > Události a akce > Branný den


Branný den na Fantovce


18.08.2021
Události a akce

Na poslední pondělí školního roku byl na Fantovce naplánován branný den. V letošním roce, kdy většinu roku žáci strávili před monitory počítačů, byl tento den jednou z mála možností jak se sejít mimo školní budovu a společně se spolužáky si užít hezké dopoledne.

Den jsme zahájili společným otestováním a nemohl chybět ani nácvik požárního poplachu. Protože jsme se úspěšně evakuovali všichni, mohli jsme se přesunout do parku, kde „braňák“ odstartoval p. učitel Blažek.

I v letošním roce jsme byli rozděleni do smíšených družstev, která tvořili žáci jednotlivých tříd druhého stupně. Všech osmnáct družstev vyráželo na trasu, která vedla kolem řeky až k rybárně, nahoru na zahrádky přes Suchý vrch a pak zpět do parku. Na každém z jedenácti stanovišť žáci samostatně nebo ve skupince plnili úkoly ze zdravovědy (ošetřování zranění), topografie (práce s mapou), přírodopisu (rozpoznávání živočichů a rostlin) nebo ze zručnosti a obratnosti (překonávání překážek, chůze po laně) nebo třeba i střelba ze vzduchovky. K brannému dni patří také tradičně hod granátem, ten nás potrápil asi nejvíc. 

První stupeň si svůj branný den užil v úterý a i jeho žákům se pobyt venku s kamarády moc líbil. Snad nás v příštím školním roce čeká mnohem více takových akcí než v tom letošním.


Branný den thumbnail_20210628_112625.jpgthumbnail_20210628_130102.jpgthumbnail_obrcl-fantovacky-branny-den-34-2749.jpgthumbnail_20210628_122443.jpg